Płatności

 

Gwarancją zaufania w kontaktach z Klientami są proste i przejrzyste ustalenia finansowe.
Dla potrzeb każdego Klienta, uwzględniając indywidualnie rozpatrywane okoliczności jak i specyfikę konkretnej sprawy, mogę zaproponować różne sposoby pracy nad daną sprawą, a w konsekwencji zróżnicowane sposoby rozliczeń.ę daną sprawą, a w konsekwencji zróżnicowane sposoby rozlicze
Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy i nakładu pracy adwokata, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami).

Sposoby rozliczeń:

1. System wynagrodzenia zryczałtowanego.

Honorarium określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac jak również ich wymiar czasowy. 
 

2. System rozliczeń godzinowych

 

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany zazwyczaj w sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu wykonywanych prac.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.