Egzekucja należności

Kancelaria świadczy usługi w zakresie windykacji należności pieniężnych, reprezentując wierzycieli w sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności na drodze sądowej oraz w trakcie egzekucji komorniczej.