Dochodzenie roszczeń

Celem Kancelarii jest niesienie pomocy prawnej osobom, które poniosły szkody na skutek wypadków komunikacyjnych, przy pracy i innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 

Reprezentujemy Klientów przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz innymi instytucjami, które w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zobowiązane są do naprawienia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.